Jak nepřijít o své peníze

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

léto je u konce, podzim nám klepe na dveře a spolu s ním je zde další díl z oblasti práva. Nyní si povíme o tom, jak nepřijít o své peníze pro vlastní neostražitost nebo pro pocit, že je vše ztracené.

Představte si situaci, že jste někomu (ať již známému nebo neznámému) zapůjčili peníze. Dlužník vám má zápůjčku splatit např. za rok, dva roky nebo dokonce ve splátkách. Dříve, než vám dlužník vše splatí, však bude proti dlužníku zahájeno insolvenční řízení, v němž dlužník usiluje o oddlužení. Někteří z vás se o insolvenčním řízení dlužníka včas nedozvědí. Jiní přesto, že se o něm dozvědí včas, budou přesvědčeni, že své peníze již nikdy neuvidí, a neučiní žádné kroky.

Buďte ostražití a nevzdávejte se již na začátku.

Jak se o případném insolvenčním řízení svého dlužníka dozvíte? Informace získáte v insolvenčním rejstříku na stránkách isir.justice.cz. Zde zadejte minimálně jméno a příjmení svého dlužníka. Dozvíte se, zda je proti dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, a pokud ano, pak v jakém stadiu se takové řízení nachází a zda máte ještě možnost přihlásit svou pohledávku.

Nechcete-li se neustále dívat do insolvenčního rejstříku, pak vyhledávání ponechte na jiných, a to např. prostřednictvím služby dostupné na www.sledovani-insolvence.cz. Tuto službu je možné vyzkoušet zdarma a poté si ji objednat. Její cena se odvíjí od počtu osob, které budete chtít monitorovat. Monitorování dlužníka je jednoduché. Zadáte údaje potřebné pro sledování vašeho dlužníka a poté vám každá změna týkající se zadané osoby ohledně insolvenčního řízení přijde na email a budete tak mít o svém dlužníku přehled.

Pakliže máte maximálně deset dlužníků, je pro vás výhodnější objednat si podobnou službu na www.isir.info, která je zdarma.

Prevence je důležitá, sama o sobě však nestačí. Pokud zjistíte, že proti dlužníkovi je vedeno insolvenční řízení, musíte svoji pohledávku přihlásit, a to včas. Dokdy je možné podat přihlášku, je uvedeno v usnesení soudu o úpadku spojeném s povolením oddlužení, které je zveřejňováno v insolvenčním rejstříku (isir.justice.cz). Lhůta činí zásadně 30 dnů od zveřejnění usnesení. Pozor! Vždy musíte svou pohledávku přihlásit vy sami tím, že vyplníte příslušný formulář a zašlete jej na příslušný soud. Nestačí, že vás jako věřitele uvede sám dlužník ve svém návrhu na povolení oddlužení.

Velice zjednodušeně řečeno, dlužníkovi bude oddlužení plněním splátkového kalendáře povoleno, bude-li schopen za 5 let uhradit nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek. Mezi jednotlivé nezajištěné věřitele se pak taková částka rozdělí podle poměru jejich pohledávek. Tzn., podáte-li včas a řádně přihlášku své pohledávky, měli byste dostat alespoň 30% vámi přihlášené částky.

Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny své povinnosti, soud ho osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Osvobození se vztahuje také na věřitele, kteří své pohledávky do insolvenčního řízení nepřihlásili, ač tak měli učinit. Nepropásněte proto šanci dostat alespoň část svých peněz zpět. Nezapomínejte, lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 12. 10. 2017 Zpět na výpis článků