Obstrukční insolvenční návrhy

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v dnešním díle navážu na díl minulý a budu se opět věnovat insolvenčnímu řízení, nyní však z jiného pohledu.

Zahájení insolvenčního řízení s sebou přináší několik účinků. Jedním z nich je, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, lze nařídit, nelze jej však provést. Uvedu to na příkladu. Dlužník vlastní byt a má několik dluhů a rovněž proti němu bylo zahájeno exekuční řízení. Exekutor zjistil, že dlužník vlastní byt, vydal exekuční příkaz prodejem této nemovitosti a rovněž nařídil termín dražby bytu. Dlužník chce dražbě zabránit, a proto ještě před jejím provedením podá insolvenční návrh, často spojený s návrhem na povolení oddlužení. Důsledkem podání návrhu je to, že exekutor byt nemůže vydražit a dlužník tak provedení exekuce oddálil.

Na uvedeném příkladu můžeme vidět, že i podaní insolvenčního návrhu dlužníci dokážou zneužít, a to zejména z důvodu oddálení nebo blokace provedení dražby nemovitého majetku v jejich vlastnictví a ochránění takového majetku.

Výše popsané chování dlužníka však není neprůstřelné. Ustanovení § 82 insolvenčního zákona umožňuje insolvenčnímu soudu nařídit předběžné opatření, kterým omezí účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení popsaný v úvodu tohoto článku. Tzn., že konkrétnímu exekutorovi umožní, aby provedl dražbu. Předběžné opatření může exekuční soud nařídit sám bez návrhu nebo po podání návrhu, přičemž nejčastěji takový návrh podá exekutor, který měl provést dražbu, jež byla jednáním dlužníka zmařena.

Insolvenční soud vydá předběžné opatření, pokud jsou splněny dvě podmínky, tj. musí existovat důvody hodné zvláštního zřetele a provedení dražby nesmí ohrozit společný zájem věřitelů. Splnění uvedených podmínek se posuzuje případ od případu. Z praxe soudů je patrné, že důvody zvláštního zřetele soudy spatřují v opakovaně podávaných dlužnických návrzích, které zjevně mají za cíl probíhající exekuci blokovat, častokrát nejsou samotné insolvenční návrhy způsobilé k projednání a vedou k jejich odmítnutí, jsou podávány krátce za sebou, některé dokonce bezprostředně před termínem dražby.

Dlužník by tedy neměl spoléhat, že podáním insolvenčního návrhu bude vždy exekutorovi zabráněno v provedení dražby nemovitosti v jeho vlastnictví. Zákonná úprava totiž pamatuje i na obstrukční dlužnické insolvenční návrhy.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 18. 10. 2017 Zpět na výpis článků