Zkažená dovolená

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,

v tomto letním čase mnoho z nás absolvuje své plánované dovolené, na které se celý rok těšíme. Dovolím si tvrdit, že nikdo nejede na zájezd či dovolenou s tím, že se dovolená zkazí. Mnoho z nás však takovou zkušenost má.

Nový občanský zákoník dovolenou, resp. zájezd, definuje a stanoví práva a povinnosti mezi zákazníkem a pořadatelem zájezdu. Zákon definuje zájezd jako soubor služeb cestovního ruchu. A na co si dát pozor při sjednávání a na co máme právo?

Pořadatel zájezdu může změnit termín i cenu. Cenu bude pořadatel samozřejmě zvyšovat, a je k tomu oprávněn, pokud se zvýší a) cena za dopravu včetně PHM, b) letištní, přístavní a jiné poplatky, c) směnný kurz české koruny o více než 10 %.

Způsob zvýšení ceny a bližší informace musí pořadatel uvést ve smlouvě o zájezdu. Proto vždy důkladně tuto smlouvu čtěte. Zároveň musí pořadatel oznámení o zvýšení ceny zaslat včas před zájezdem. Pokud oznámení o změně ceny zašle později než 21. den před zahájením zájezdu, pak nemáme povinnost zvýšenou cenu platit.

Termín a jiné podmínky zájezdu může pořadatel měnit, pokud ho k tomu nutí vnější okolnosti. Opět pořadatel tuto změnu zákazníkovi musí oznámit. A zde pozor! Zákazník může se změnou nesouhlasit a od smlouvy odstoupit. Pokud však zákazník mlčí, tak platí, že se změnou zájezdu souhlasí.

Při objednávání zájezdu je vhodné také trvat na písemném potvrzení zájezdu s podmínkami. Dále musí pořadatel vydat zákazníkovi doklad o svém pojištění.

Co dělat, když již zájezd započal a pokoj nevypadá tak, jak by měl? Pokoj nemá balkón, hotel má jen dvě hvězdičky namísto pěti anebo sprchy a toaleta nejsou umístěny na pokoji, ale na společné chodbě?

V takovém případě má zájezd vady. Vždy se braňte a hlaste se o své slíbené podmínky a kvality zájezdu, hotelu, pokoje, resortu. Pořadatel má povinnost zajistit nápravu.

Zákazník může v podstatných případech žádat až přepravu zpět na místo odjezdu. Zároveň vzhledem k vadám máte nárok na náhradu škody. Podmínkou však je, že vady byly vytknuty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od skončení zájezdu.

Hradí se škoda na majetku a také újma za narušení dovolené. Po návratu z dovolené je tedy vhodné spočítat náklady, které jsme vynaložili navíc v rámci dovolené k nápravě vad zájezdu či příplatky ve smlouvě za služby, které nebyly poskytnuty. Dále je možné vyčíslit újmu za to, že dovolená nebyla taková, jaká měla být. Vše následně nárokujeme po pořadateli zájezdu.

Závěrem malé doporučení. I v případě zájezdů a dovolených je potřeba být obezřetný. Než na zájezd odjedeme, podržme emoce zkrátka a věnujme smlouvě o zájezdu s pořadatelem velkou pozornost. Zákon sice zákazníka chrání a říká, že „ujednání, která se odchylují od zákona v neprospěch zákazníka, jsou neplatná.“ Shodně ale platí, že jen bdělým náležejí práva. Je tedy potřeba se o svá práva aktivně a bez prodlení starat a možným problémům důkladným přečtením smlouvy předcházet. Nebudeme následně překvapeni, že pořadatel zvyšuje cenu či mění jiné podmínky.

Přejeme Vám všem, aby dovolená proběhla bez nutností využít našich rad. Pakliže by se přeci jen vady vyskytly, nastíněné postupy Vás ochrání či alespoň vykompenzují narušenou dovolenou.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 20. 07. 2015 Zpět na výpis článků