Mgr. Hugo Hubený, advokát

Mgr. Hugo HubenýMgr. Hugo Hubený, advokát, je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V právu se pohybuje od roku 2000. Během své kariéry působil v mnoha renomovaných advokátních kancelářích. V roce 2011 se osamostatnil a založil vlastní advokátní kancelář v Brně. S nárůstem kvalifikace a poptávaných právních služeb se advokátní kancelář personálně i prostorově rozrostla. Mgr. Hubený, advokát, se věnuje trestnímu, rodinnému, obchodnímu i občanskému právu a hovoří anglicky a německy.

 

Mgr. Radim Nenál, advokátní koncipient

Radim Nenál
Mgr. Radim Nenál promoval v roce 2019 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, nicméně v naší kanceláři působil již v průběhu svého studia. Během studia si vyzkoušel také roli soudního zapisovatele a absolvoval stáž v Parlamentním institutu Poslanecké sněmovny. Ve své diplomové práci se zabýval tématem pozměňovacích návrhů v zákonodárném procesu. Věnuje se zejména agendám práva občanského, rodinného, pracovního, insolvenčního a práva duševního vlastnictví.

 

Ing. Michaela Vanerová BA, tajemník

Ing. Michaela VanerováIng. Michaela Vanerová BA působí v advokátní kanceláří stabilně jako tajemník od jejího založení. Vystudovala Vysoké učení technické v Brně, Fakultu podnikatelskou, obor Podnikové finance a obchod. Tématem její diplomové práce byl rozbor výkonnosti podniku. V kanceláří řídí ekonomickou stránku provozu.

 

Martina Švandová, asistentka

Martina Švandová
Martina Švandová se věnuje organizaci a výkonu administrativní části advokátní kanceláře. Zaměřuje se na komunikaci s klienty, komunikaci s orgány státní správy a na vedení spisové agendy.