Z jiného soudku

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ve všech dosavadních příspěvcích jsme obraceli pozornost k občanskému zákoníku, jinými slovy k právu civilnímu a ještě jinými slovy k právu soukromému. Tento díl by však měl přinést změnu. Civilní právo nepochybně nabízí další a další témata, se kterými by se dalo pracovat, avšak nechci, aby se tyto příspěvky staly monotématickou rutinou. Věřím, že i jiné oblasti práva dokáží upoutat Vaší pozornost a být Vám ku prospěchu.

Tento díl se zaměří na právo trestní, tedy právo veřejné. O právo veřejné se jedná z toho důvodu, že na jedné straně stojí veřejná moc – stát a na druhé straně občan. Veřejnou mocí pak rozumíme na poli trestního práva policii, státní zástupce a soudy.

Když je řeč o trestním právu, tak se většině lidí vybaví zločinci páchající tu nejzávažnější trestnou činnost, přísné tresty odnětí svobody a věznice, tak jak je toto odvětví práva prezentováno v médiích. Trestní stíhání však může postihnout kohokoliv. Stačí, když z nedbalosti zapříčiníte dopravní nehodu při které někdo utrpí zranění, která ho omezí na dobu delší než šest týdnů. Typicky komplikovanější zlomenina a rázem Vám hrozí odnětí svobody až na čtyři léta. Avšak nezoufejte, právní předpis na takovéto případy, kdy by nebylo spravedlivé pachatele trestat, pamatuje, a to v ustanovení § 307 trestního řadu. Zákon zde stanoví, že „v řízení o přečinu, může se souhlasem obviněného soud a v přípravném řízení státní zástupce podmíněně zastavit trestní stíhání, jestliže se obviněný k činu doznal, nahradil škodu, pokud byla činem způsobena, nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, anebo učinil jiná potřebná opatření k její náhradě, nebo vydal bezdůvodné obohacení činem získané, nebo s poškozeným o jeho vydání uzavřel dohodu, anebo učinil jiná vhodná opatření k jeho vydání, a vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující.

Výhodou toho postupu je, že obviněnému není ukládán trest odnětí svobody ani zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, a dále že nemá záznam v rejstříku trestů. Nutno dodat, že výše popsané řešení trestní věci není nárokové, záleží jen na statním zástupci, či soudci, zda takto rozhodne. Z praxe dodávám, že ani státní zástupce, ani soudce zpravidla výše uvedeným způsobem nerozhodne v případě, že obviněný zapříčinil dopravní nehodu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 19. 10. 2015 Zpět na výpis článků