Smluvní omezení vlastníka nemovitosti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek se bude věnovat zajímavé novince v českém právu. Konkrétně se budeme zabývat možnostmi smluvního omezení vlastníka nemovité věci s jejím nakládáním. Právo v tomto ohledu doznalo obratu. Dřívější právní úprava spíše vylučovala takové smluvní omezení vlastníka nemovitosti.

Mám pocit, že také v této oblasti se nová právní úprava snaží vyhovět lidem. Nejednou jsem slyšel povzdech klienta, že by i daroval tu chalupu synovi, ale má obavy, že ten by ji obratem někomu prodal, či daroval své přítelkyni, nebo jinak zatížil. A právě tyto obavy lze podle nové právní úpravy rozptýlit. Darovací smlouva, nebo kupní smlouva může totiž obsahovat i taková ustanovení, která nového vlastníka omezí v dispozici s nemovitostí. Taková omezení pak mohou být i zapsána do katastru nemovitostí tak, aby se každý případný zájemce o předmětnou nemovitost mohl s tímto omezením vlastníka veřejně seznámit.

Sjednat zákaz zatížení a zcizení nemovitosti lze podle § 1761 zák. č. 89/2012 Sb., v rámci tohoto zákazu bude vhodné do smlouvy naformulovat, že se vlastníkovi zakazuje nemovitost ani práva k ní nepřevést, nepostoupit, nezcizit, ani jinak neumožnit nabytí jakéhokoliv věcného práva k nemovitosti třetí osobě. Zvláště pak lze ujednat i zákaz zřízení zástavního práva, a to v souladu s § 1309 odst. 2. zák. č. 89/2012 Sb.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 20. 07. 2015 Zpět na výpis článků