Slasti a strasti manželství

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v praxi se často setkáváme s tím, že si manželé dostatečně neuvědomují, co obnáší koncepce společného jmění, do které sňatkem vstupují. Za trvání manželství je totiž vše co nabude jeden z manželů automaticky součástí společného jmění, nejen tedy veškeré příjmy, ale i veškeré dluhy, a to jen s několika zákonnými výjimkami jako např. dar, dědictví a další, ale o tom někdy příště.

Společné jmění manželů ale nemusí fungovat pouze ve výše uvedené zákonné formě. Občanský zákoník jej umožňuje smlouvou o manželském majetkovém režimu modifikovat, např. zúžit. Tato možnost přichází v úvahu jako reakce na situaci, kdy jeden z manželů výrazněji finančně zatěžuje společné jmění, ať už podnikáním nebo např. zálibou v hazardu či alkoholu. Smlouva ale může představovat také preventivní opatření, neboť ji mohou uzavřít i snoubenci, účinky smlouvy pak nastávají uzavřením manželství.

Smlouvou o manželském majetkovém režimu si manželé či snoubenci mohou sjednat, že každý z manželů bude nabývat do svého výlučného vlastnictví a případně také upravit vlastnictví již nabytého společného majetku. Veškeré příjmy, ať už ve formě mzdy, zisku nebo jiných hodnot z výdělečné činnosti, ale také veškeré dluhy, budou náležet výhradně jen tomu z manželů, který se o jejich vznik zasloužil.

Vzhledem k tomu, že tato smlouva musí být sepsána ve formě notářského zápisu, nastávají její účinky a zúžený režim fakticky existuje až od okamžiku zápisu do veřejného seznamu. Je třeba se také připravit na výdaj ve výši okolo 5.000,- Kč představující odměnu notáře. Tuto částku se ale vyplatí investovat, neboť veškeré manželské smlouvy jsou evidovány v Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (https://rejstrik.nkcr.cz/ cena nahlédnutí činí 30,- Kč), do kterého jsou exekutoři povinni před vydáním exekučního příkazu nahlížet a zjišťovat, zda je dluh manžela součástí společného jmění. V případě, že závazek manžela vznikl až po zápisu Smlouvy do Seznamu, exekutor na majetek druhého manžela nedosáhne.

Existence smlouvy o manželském majetkovém režimu tak představuje záchrannou síť před dluhy druhého manžela a často také urychluje případné vypořádání majetku v rozvodovém řízení.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 16. 06. 2016 Zpět na výpis článků