Rodinný závod

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jižní Morava je inspirativní kraj, je opěvovaná v písních, literárních dílech, a jak jistě víte, v nedávné době vznikl také televizní seriál Vinaři, který nalézá inspiraci v místním koloritu. Jižní Morava však byla též inspirací pro tvůrce občanského zákoníku, a to konkrétně při tvorbě právní úpravy tzv. rodinného závodu, který je upravený v § 700 až § 707 občanského zákoníku.

Zákonodárce měl těmito ustanoveními v úmyslu upravit vztahy uvnitř rodiny, které vznikají při hospodaření a společné práci na vinici, ale nejen tam. Rodinný závod vznikne, jestliže v něm společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně, a je ve vlastnictví některé z těchto osob, aniž mezi nimi existuje nějaká smlouva. Takové vztahy však nemusí vznikat jen při pěstování révy, ale i v jiných provozech např. v pohostinství či v zemědělství. Jako příklad bych mohl uvést vinici, která je ve vlastnictví nejstaršího člena rodiny, děda, který nejlépe ovládá výrobu vína. Při této výrobě mu však pomáhají jeho děti a vnoučata, kdy společně pak tvoří rodinný závod.

Právní úprava rodinného závodu pak stanoví, že členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného závodu se podílejí na zisku z něho i na věcech z tohoto zisku nabytých, jakož i na přírůstcích závodu v míře odpovídající množství a druhu své práce. A dále se také uvádí, že rozhodnutí o použití zisku z rodinného závodu nebo jeho přírůstků, jakož i rozhodnutí týkající se záležitosti mimo obvyklé hospodaření včetně změn základních zásad závodního provozu nebo jeho zastavení se přijímají většinou hlasů členů rodiny zúčastněných na provozu rodinného závodu.

Můžeme tedy uzavřít, že zákon chrání ty, kteří se podílejí na provozu svou prací tak, že jim náleží podíl na zisku a právo rozhodovat. V našem případě tedy děd, ač nejstarší a nejzkušenější, nemůže sám rozhodnout např. o prodeji vinice a musí se shodnout většina členů rodinného závodu.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 20. 07. 2015 Zpět na výpis článků