Odškodnění sterilizovaných osob

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tentokrát je článek věnován lidem, na kterých se stát dopustil nepřípustné křivdy tak, že je učinil neplodnými.

Proklamovanou motivací státu jednat výše uvedeným způsobem byl zájem na zdraví populace, avšak v důsledku nešlo o nic jiného, než o „šlechtění lidského rodu“, které se odborně nazývá eugenika.

Platilo a platí, že ke sterilizaci může zdravotnické zařízení přistoupit pouze po takzvaném informovaném souhlasu osoby. K uvedenému však docházelo za oslabujícího vlivu nemoci, ovlivnění léky, za stresové situace v bezprostřední souvislosti s podstoupením lékařského zákroku, porodu nebo pod nátlakem orgánů státní sociální péče, to je však v rozporu s právem.

Neoprávněná sterilizace je zásahem do fyzické a psychické integrity člověka, která je v soukromém právu chráněna jako součást všeobecných osobnostních práv. Soudy definovaly neoprávněnou sterilizaci jako neoprávněný, hluboký a takřka nenapravitelný zásah do lidské osobnosti, který může přivodit nejvážnější změny ve vývoji celkové osobnosti člověka.

Česká republika proto přistoupila k procesu, jehož výsledkem bude odškodnění osob, na kterých byla neoprávněná sterilizace provedena. Rozhodování o individuálních žádostech o odškodnění bylo svěřeno Úřadu vlády České republiky. Podrobnosti jsou upraveny v zákoně č. 297/2021 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů.

Naše advokátní kancelář se rozhodla poskytovat právní pomoc žadatelům o uvedené odškodnění, kteří se můžou obrátit na níže uvedené kontakty.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 10. 09. 2021 Zpět na výpis článků