Nový druh odpovědnosti v podnikání

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek by měl být další drobnou pochvalou „nové“ právní úpravy. Vnímám, že panuje představa, že když někdo podniká například prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, že v takovém případě nese odpovědnost za závazky a dluhy této společnosti pouze tato společnost a nikoliv již samotná fyzická osoba.

Ano, bylo tomu tak, nová právní úprava však rozšiřuje a prohlubuje odpovědnost statutárního orgánu (jednatele) společnosti velmi významným způsobem. Může tedy nastat situace, kdy jednatel společnosti bude za závazky společnosti ručit vlastním majetkem, jako fyzická osoba.

Zákon č. 90/2012 Sb. v §68 stanoví, že soud může na návrh insolvenčního správce nebo věřitele obchodní korporace rozhodnout, že člen nebo bývalý člen jejího statutárního orgánu ručí za splnění jejích povinností, jestliže a) bylo rozhodnuto, že obchodní korporace je v úpadku, ab) člen nebo bývalý člen statutárního orgánu obchodní korporace věděli nebo měli a mohli vědět, že je obchodní korporace v hrozícím úpadku podle jiného právního předpisu, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné a rozumně předpokladatelné.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 15. 11. 2014 Zpět na výpis článků