Nová bezplatná právní služba pro občany – spotřebitele

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

je to skutečně tak, stát na sebe převzal roli ochránce práv spotřebitelů a tuto službu bude pro své občany vykonávat bezplatně a dokonce i on-line. Na tomto místě je potřeba zdůraznit, že výše uvedené se uplatní pouze tam, kde kdokoliv z Vás bude vystupovat v roli spotřebitele a protistrana v roli prodejce či výrobce v rámci podnikatelské činnosti. Nepůjde tedy o případy „soukromé“ mezi dvěma fyzickými osobami, bez spotřebitelského prvku.

Právní úprava ochrany spotřebitele byla s účinností od 01. 02. 2016 novelizována, kdy tato novelizace zavedla tzv. ADR řízení, které vede Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce v tomto řízení vystupuje jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Kterýkoliv spotřebitel může za pomoci internetových stránek www.coi.cz pod odkazy „pro spotřebitele“ a „mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR)“ podat návrh na zahájení mimosoudního řešení jeho spotřebitelského sporu. Podnikatel pak bude povinen poskytnout České obchodní inspekci vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu a dále plnou součinnost a spolupráci při řešení věci.

Když jsem dva měsíce po účinnosti novely zákona pomáhal jednomu klientovi s uplatněním jeho práv, tak mu bylo přiřazeno pořadové číslo 617, tak doufám, že ČOI bude schopna jednotlivé návrhy zpracovávat plynule a ve lhůtách přijatelných pro spotřebitele.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 31. 05. 2016 Zpět na výpis článků