Některá úskalí nového občanského zákoníku – část II.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tentokrát se již podruhé pokusím upozornit na některé projevy nové právní úpravy, které jistě stojí za povšimnutí.

Bezformální právní jednání. Nová právní úprava pro právní jednání nevyžaduje písemnou formu. Vychází se ze zásady, že každý má právo si zvolit pro své právní jednání libovolnou formu, není – li ve volbě formy omezen ujednáním, nebo zákonem. Dejme tomu, že jeden podnikatel bude druhému dlužit nemalou částku peněz. Jednoho dne se oba tito podnikatelé náhodou střetnou při rybolovu, v dobré náladě, a dlužník se optá svého věřitele, zda by mu náhodou jeho dluh neprominul. Věřitel v dobrém rozmaru na tuto otázku dlužníkovi kývne na souhlas, tím pádem byl bez dalšího celý dluh prominut.

Nový občanský zákoník nově formuluje tzv. předsmluvní odpovědnost. Jedná se o situaci, kdy osoba zahájí jednání o smlouvě a v takovém jednání pokračuje, aniž má skutečně v úmyslu smlouvu uzavřít. Taková osoba je tedy následně odpovědná za škodu vzniklou v důsledku toho, že ke vzniku závazku – uzavření smlouvy nedošlo. V praxi bychom mohli být odpovědni například v případě, že bychom oslovili majitele pozemku, aby nám jej prodal. Majitel by s prodejem souhlasil, nechal by vypracovat kupní smlouvu a za vypracování této smlouvy by zaplatil. My bychom nakonec řekli, že už o pozemek nemáme zájem. V takovém případě bychom byli povinni zaplatit majiteli pozemku to, co vynaložil za přípravu smlouvy. V praxi jistě nalezneme mnoho dalších variant předsmluvní odpovědnosti.

Dědění dluhů. Předchozí právní úprava stanovila, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele pouze do výše nabytého dědictví. Nová právní úprava je vystavěna na zcela opačné zásadě, tedy že dědic dědí všechny dluhy zůstavitele a nepostačí – li k jejich úhradě zděděný majetek, pak musí dědic dluhy uhradit ze svého. Existuje však způsob, jak se tomuto nebezpečí vyhnout, a to tzv. vyhrazení soupisu pozůstalosti. Pokus si dědic vyhradí soupis pozůstalosti, pak bude povinen k úhradě zůstavitelových dluhů pouze do výše nabytého dědictví, nikoliv v plné výši. Jestliže však dědic zatají některé předměty a dodatečně se prokáže jejich existence, pak pro dědice přestane platit ochrana, kterou mu poskytoval soupis pozůstalosti a bude povinen uhradit dluhy v plné výši.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 01. 10. 2014 Zpět na výpis článků