Na co také myslet při prodeji nemovitosti

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

tento článek nemá být, a ani nemůže být, kompletním návodem, jak co nejdokonaleji ošetřit prodej té které nemovitosti, ale klade si za cíl pouze upozornit na některé otázky s prodejem nemovitostí spojené.

Za prvé bych Vás chtěl informovat, že občanský zákoník, tedy zákon č. 89/2012 Sb., ve svém ustanovení § 509 stanoví, že inženýrské sítě, zejména vodovody, kanalizace nebo energetické či jiné vedení, nejsou součástí pozemku. Kupní smlouva na nemovitost by tedy dle mého doporučení měla obsahovat ustanovení, na základě kterého prodávající převede nejen pozemek, ale též inženýrské sítě, které pozemkem probíhají.

Za druhé bych chtěl upozornit, že prodávající při prodeji nemovitostí je ze zákona povinen přiznat a uhradit daň z nabytí nemovitých věci. Tato informace sama o sobě nejspíše nikoho nepřekvapuje, avšak zajímavé je, že zákon umožňuje tuto povinnost převést na kupujícího. Z řad zákonodárců se stále silněji ozývají hlasy, které žádají tuto „vymoženost“ ze zákona opět vypustit. Uvidíme tedy, co nám v tomto ohledu budoucnost přinese. Já osobně bych byl pro zachování možnosti volby, kdo ponese daňovou zátěž, zda kupující, či prodávající. Mimo jiné také proto, že zejména daňové právní normy by z hlediska zachování právní jistoty měly být dlouhodobě stabilní a neměly by být měněny ještě rychleji, než si veřejnost vůbec stačí jejích existenci uvědomit.

Třetím a posledním pozastavením jsou tzv. energetické štítky budov. Právní úprava požaduje, aby prodávající při prodeji nemovitosti předal průkaz energetické náročnosti budovy nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu. Pokud tuto povinnost prodávající nesplní, pak jej může poskytnout citelná pokuta, pro nepodnikatele až do výše 100.000,- Kč. Výše citovanou povinnost lze nahradit, tak, že prodávající předloží kupujícímu listiny související se spotřebou energií, ze kterých si kupující bude moci učit závěr o její energetické náročnosti. To bude spočívat zejména v předložení účtů za elektřinu a plyn, to však platí pouze pro bytové jednotky.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 20. 07. 2015 Zpět na výpis článků