Kupujete nemovitost? Pozor na změnu poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

před několika dny byla ve Sbírce zákonů České republiky vyhlášená pod č. 254/2016 Sb. novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, která s sebou přináší zásadní novinky. Jednu z nich si nyní přiblížíme.

Výrazní novinkou je změna osoby poplatníka. Nyní je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí u koupě nemovitostí převodce vlastnického práva, tzn. prodávající. Prodávající a kupující se však můžou již v uzavírané kupní smlouvě dohodnout, že daň uhradí kupující.

Nově bude od 01. 11. 2016 poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci, tzn. kupující. Osoba poplatníka bude takto dána vždycky. Novela již neuvažuje o možnosti upravit si smluvně, kdo daň zaplatí.

Nyní, pokud je poplatníkem prodávající, kupující je ručitelem. Tzn., že neuhradil-li daň z nabytí nemovitých věcí prodávající, musí ji uhradit kupující. Zaplacenou částku pak následně může vymáhat po prodávajícím.

Od 01. 11. 2016 však nově zákonná úprava s institutem ručení za zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí nepočítá. Prodávající nebude ručit za zaplacení daně kupujícím. Podání daňového přiznání a platba daně zůstane jen a jen v rukách kupujícího.

Sazba daně zůstává nezměněna. Kupující tak zaplatí daň ve výši 4%.

Důležité je upozornit na přechodné ustanovení novelizujícího zákona, dle něhož pro daňové povinnosti u daně z nabytí nemovitých věcí, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, vzniklé přede dnem 01. 11. 2016, se použije znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí, účinné přede dnem 01. 11. 2016. Tzn., že rozhodným okamžikem pro vyřešení otázky, kdo podává daňové přiznání a hradí daň z nabytí nemovitých věcí, bude účinnost nabytí vlastnického práva k nemovitosti.

Lze předpokládat, že sjednocení osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věci uvítají především finanční úřady z důvodu zjednodušení. Kupující však musí při koupi nemovitosti předem uvážit, zda disponuje částkou odpovídající dani z nabytí nemovitých věcí, resp. zda má možnost si tuto částku zajistit.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 12. 08. 2016 Zpět na výpis článků