K ochraně manžela povinného při provádění exekuce

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dnes se zaměříme na změnu právní úpravy, která s sebou přinesla důraz na ochranu manžela povinného při exekuci (a výkonu rozhodnutí) prováděné na společném jmění manželů, a na zodpovězení otázky, co dělat, aby nebyla nadále postihována mzda ani jiný příjem manžela povinného.

Dne 01. 07. 2015 nabyla účinnosti novela exekučního řádu a občanského soudního řádu č. 139/2015 Sb., která s sebou přinesla změnu ustanovení týkajících se postihování majetku manžela dlužníka.

Dle § 42 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, od 01. 07. 2015 platí, že „Jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu povinného, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění manželů, lze vést exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu.“.

Stejného znění se dočkalo i ustanovení § 262a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.

To znamená, že od 01. 07. 2015 lze exekucí či výkonem rozhodnutí postihnout pouze pohledávku z účtu manžela povinného u peněžního ústavu, nikoliv mzdu nebo jiný důchod manžela povinného. Exekutorům není od účinnosti novely umožněno vydávat exekuční příkazy srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného. Co však s exekučními příkazy vydanými před tímto datem?

Na to pamatuje ustanovení § 55 odst. 1 exekučního řádu, dle něhož může manžel povinného podat návrh na zastavení exekuce v části týkající se provádění exekuce srážkami z jeho mzdy nebo jiného jeho příjmu. Jako důvod zastavení exekuce je vhodné uvést, že je exekucí postižen takový majetek ve společném jmění manželů, který exekucí nelze postihnout.

Aby v mezičase nedošlo k další srážce ze mzdy nebo jiného příjmu, doporučuji současně s návrhem na zastavení exekuce podat i návrh na odklad exekuce.

Závěrem bych chtěla poukázat na to, že i z praxe naší advokátní kanceláře je nám známo, že k provádění srážek ze mzdy nebo z jiných příjmů manžela povinného dle exekučních příkazů vydaných před červencem 2015 dochází i nyní, a že obrana manžela povinného v podobě návrhu na zastavení a odklad exekuce s odkazem na nemožnost takového postihnutí bývá úspěšná.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 24. 03. 2016 Zpět na výpis článků