Alkohol na pracovišti a rozvázání pracovního poměru

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

jak všichni víme, alkohol na pracoviště nepatří. Skutečnost, že zaměstnanec vstoupí na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů, je potřeba hodnotit jako porušení povinností vztahujících se k jím vykonávané práci. Co s sebou porušení takových povinností přináší? Může zaměstnavatel se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr? O tom si povíme v dnešním díle.

Dle zákonné úpravy, pokud zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem poruší povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, zaměstnavatel může dle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr. Pokud jsou u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pracovní poměr, nebo zaměstnanec závažně poruší svou pracovní povinnost, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď dle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce.

Nabízí se otázka, zda je zjištěný zbytkový alkohol u zaměstnance vždy důvodem pro rozvázání pracovního poměru. Odpověď zní nikoliv.

Zjistí-li zaměstnavatel u zaměstnance zbytkový alkohol, může pracovní poměr rozvázat pouze za určitých podmínek. Těmito podmínkami se nedávno zabývaly české soudy a dospěly k závěru, že aby mohla přítomnost alkoholu v těle zaměstnance vést současně k jeho ovlivnění, je nutné, aby zjištěné množství alkoholu dosáhlo určité hladiny. Uzavřely, že hladina alkoholu do 0,2 g/kg v krvi se považuje za hladinu neprůkaznou, proto nelze konstatovat, že zaměstnanec s takovým množstvím alkoholu v krvi vstoupil na pracoviště pod vlivem alkoholické látky.

Obecně řečeno, zjištění požití alkoholu zaměstnancem samo o sobě nemusí vždy automaticky znamenat porušení jeho povinností v takové intenzitě, aby mohl být s ním platně rozvázán pracovní poměr. Vždy však bude nutné posoudit okolnosti konkrétního případu z různých hledisek a závěry soudů nelze absolutizovat.

Dále nelze opomenout, že ačkoliv zůstatkový alkohol v krvi zaměstnance není vždy závažným porušením povinností zaměstnance nebo zvlášť hrubým porušením povinností, jedná se minimálně o méně závažné porušení pracovních povinností. Pro opakované méně závažné porušování pracovních povinností může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, pokud v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením pracovních povinností písemně zaměstnance upozornil na možnost výpovědi.

Závěrem lze zaměstnavatelům doporučit, aby při rozvázaní pracovního poměru se zaměstnancem z důvodu přítomnosti alkoholu v krvi zvážili všechny okolnosti případu a neriskovali, že později bude výpověď (nebo okamžité zrušení pracovního poměru) určená soudem za neplatnou.

Článek ve formátu PDF ke stažení Publikováno dne 16. 05. 2017 Zpět na výpis článků