Гражданско право

В случай на нужда от правни услуги е най-вероятно те да бъдат в най-обширната му област – гражданското право, загръщащо най-различни жизнени ситуации. Към нашата кантора може да се обърнете във връзка с дела за покупко-продажба на имоти или други имущества, бракоразводни дела, обезщетение за причинени вреди или покриване на дългове. Правните услуги включват съответно и представителство и защита пред съдебните институции в съда, както и при свързани с делото последвали съдебни производства.

Търговско право

Търговското право е правно звено отнасящо се предимно за корпорации и фирми. Кантората осъществява подготовката на документи за създаването на фирми, прехвърлянето на дялове или акции, промени във фирмите, включително тяхното закриване и заникване. И тук се регулират отговорностните взаимоотношения и обезщетенията за причинени вреди между членовете на корпорации, агенти и управителни органи.

Наказатлено право

Под този термин обществото разбира правна сфера, отнасяща се само за тесен кръг от хора. В действителност всеки може да се окаже в нужда от защита в тази сфера. От личен опит знаем, че е препоръчително да се обърнете към адвокат още от самото начало на влизане в контакт с правозащитните органи от наказателното производство даже когато засегнатият се чувства невинен. От друга страна наказателното право предлага защита и на потърпевшите, в който случай също се препоръчва да се осъществи връзка с адвокат във възможно най-късо време.

Административно право

Административното право е отрасъл на правото, който най-често се занимава с правонарушения. Правонарушенията като такива се разглеждат от административните органи в административни производства. Тъй както и в други сфери, и тук имате право на специализирана правна помощ. Правонарушенията могат да бъдат под формата на транспортни нарушения, съжителствени нарушения или нарушения на публичния ред. Административното право обаче е много по-обширно. То включва в себе си административното правосъдие, общинската и областната проблематика, петиционното право, свободния достъп до информация, избирателното право, и много други отрасли.